• White Instagram Icon

Stockholm & Kosteröarna
jessica@paleo-pharmacy.com

Instagram

Medicinsk disclaimer

Innehållet på denna hemsida är endast i informationssyfte och ersätter inte diagnos, behandling eller direktiv från läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal. Konsultera alltid din läkare med frågor gällande medicinska tillstånd i första hand och betrakta funktionsmedicinsk rådgivning för att stötta kroppens självläkning som ett komplement till traditionell sjukvård.

© 2017 Jessica Fjellberg

Funktionsmedicin

Funktionsmedicin är ett medicinskt område som strävar efter att på vetenskaplig grund definiera och behandla de verkliga orsakerna till ohälsa. Inom funktionsmedicinen betonas livsstilsförändringar och näringstillskott som komplement till traditionell sjukvård.

Funktionsmedicin kallas ”The Medicine of Why” då vi letar efter grundorsaker till sjukdom och symptom. Visst har läkemedel sin plats, men majoriteten av den ohälsa vi möter i dagens samhälle är livsstilsrelaterad och ofta är de verkliga orsakerna näringsbrister, störda sömnvanor, kronisk stress, fysisk inaktivitet och exponering för patogena mikroorganismer, toxiner och tungmetaller.

Inom funktionsmedicinen har vi har ett systembiologiskt synsätt. Kroppens inre fysiologi består av många sammankopplade nätverk som inte kan behandlas var för sig.

Vi ser kroppen som en helhet – som en produkt av gener och livsstilsvanor. Gener avgör känsligheten hos varje enskild individ att drabbas av ohälsa, men det är ofta livsstilen som vi utsätter våra gener för som i slutändan avgör.

Vi har ett individcentrerat förhållningssätt med fokus på funktion snarare än på sjukdomar och diagnoser.

 

Varje människa är unik och därför skräddarsys råden efter individens biokemi, genetik och livsvillkor. Modern teknik används för att mäta och utvärdera dessa och det kan handla om tester för att kartlägga genetik, näringsstatus, tarmflora, hormoner och signalsubstanser. Utifrån anamnes och status skräddarsys kost- och livsstilsråden.
Det handlar om att stödja och skapa förutsättningar för kroppens egen läkningsförmåga.

Framtidens medicin

Vården av livsstilsrelaterade sjukdomar kostar samhället enorma belopp och de drabbade individerna och anhöriga stort lidande. Vi håller på att nå en brytpunkt där sjukvården i större utsträckning behöver fokusera mindre på läkemedel och mer på livsstil.

Med den funktionsmedicinska modellen ägnas varje enskild individ mer tid för att kartlägga bakgrund, sjukdomshistoria, genetik, livsstilsvanor, toxinexponering, miljö- och beteendefaktorer, testresultat och undersökningar. Men även behovet av att förebygga sjukdomar och förhindra att de överhuvudtaget bryter ut är stort.

Man behöver inte ha besvär för att uppsöka en funktionsmedicinare, det kan vara så att man vill optimera fysisk eller mental prestation. Kanske vill man göra det bästa man kan för att öka sina chanser för att bli gravid, eller att vilja bli den allra bästa versionen av sig själv.

Men vad har Paleo med saken att göra?

Jag tog namnet Paleo Pharmacy eftersom jag utgår från det evolutionära tänket i min approach, som ett ramverk. Ordet Paleo är en förkortning på Paleoliticum – äldre stenåldern, alltså tidsepoken fram till cirka 10.000 år f.Kr. då människan levde som jägare-och samlare. Det råder ingen 100-procentig konsensus när det kommer till att definiera Paleo, men att kost- och livsstilsvanor ska resonera med vårt genetiska arv är vi alla överens om.

Kost- och livsstilsvanor idag ser inte ut som de gjorde för 10.000 år sedan, och det har varierat mellan olika populationer. Som exempel åt inuiter ca 90% av sitt energiintag från fett. Paleo har egentligen ingen fokus på fördelning av makronutrienter, utan bygger på näringstäthet och hög kvalitet. Dock har jag hittills sett bäst resultat på olika former av lågkolhydratkost, allt från liberalare LCHF till strikt ketogent och carnivore. Idag sveper veganska vindar över hela planeten men jag har ingen erfarenhet av långsiktig hälsa från plantbaserad kosthållning.

Majoriteten av utbudet på mataffärerna har definitivt inte har existerat i de former de gör idag, generna känner inte igen mycket av det vi exponerar dem för och det är alltså det jag i första hand vill röra mig bort ifrån. En viktigare fråga än exakt definiera Paleo är - vad är optimalt för just dig?

Paleo är mer än en diet


Paleo är en hel livsstil - en ideologisk mall som bygger på en strävan efter att låta kost- och näringsintag, rörelsemönster, dygnsrytm och andra livsstilsvanor stå i samklang med vår genetik.

Individanpassning


Vi är alla unika. Vi har vuxit upp i olika familjer, på olika platser kartan, exponeras för olika mycket sol, vi har olika mat- och levnadsvanor, vi exponerats för olika kemikalier och erfarenheter. Många gener är likadana, medan andra skiljer sig och hur dessa gener uttrycks kan också skilja sig.


Eftersom alla människor har olika behov och förutsättningar och det enda sättet att faktiskt få reda på vad som är optimalt för just dig är att experimentera och observera. Räkna med åtminstone eliminera vissa ”gråzons”-födoämnen under en period, varpå du systematiskt återintroducerar dem en och en och observera hur du reagerar på dem.

Vissa födoämnen har kemiska strukturer som påverkar oss alla, oavsett våra individuella skillnader.

En del är kärnfriska och tål det mesta inom rimliga gränser, medan t.ex gluten, mjölkprodukter och ägg kan vara problematiskt för någon med en autoimmun sjukdom. Dessa skillnader mellan oss visar hur viktigt det är att hitta just din optimala kost och livsstil istället för att blint följa råd från oklara källor.

Kanske börjar den naturliga kopplingen mellan funktionsmedicin och en mer evolutionär kost- och livsstilsgrund blir klarare?

Paleo kortfattat

 • Ät riktig mat. Laga maten från grunden och helst på ekologiska råvaror.

 • Uteslut spannmål (även majs).

 • Uteslut mjölk. Möjligen undantag för smör/ghee om din mage klarar det. Det går utmärkt att steka i ankfett, talg och ister.

 • Uteslut socker. Det finns ingenting positivt med socker och smaklökarna förbättras snabbt utan.

 • Uteslut växtoljor och margarin. Behåll kokosolja och olivolja av bra kvalitet om du vill ha växtbaserad olja.

 • Ät kött av hög kvalitet - gärna gräsbetes, vilt och inälvsmat regelbundet, fisk, skaldjur, ägg, och eventuellt grönsaker och som en bas.

 • Frukt, nötter och fröer kan ätas i mindre dos.

 • Försök att få till kortare högintensiva träningstillfällen - lyft tungt, spring barfota, hoppa, kasta, kryp och klättra. Gärna i naturen! Promenera så mycket du kan få till i din vardag, eller kanske stå på din arbetsplats?

 • Njut av solen och ljuset ute. Vitamin D är viktigt och likaså ljusets reglering av våra hormoner!

 • Följ dygnsrytmen. Sov helst mellan 22-06 åtminstone.

 • Fasta gärna kortare i perioder.